Regulamin wyzwania

1. Sos do pizzy ma 5mln SHU
2. Średnica pizzy wynosi 45cm
3. Czas na zjedzenie pizzy to 30 minut – w tym czasie trzeba zjeść całą pizzę tj. «włożyć pokarm do ust, pogryźć go i połknąć»
4. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat
5. Uczestnik otrzymuje 5 minut na ostygnięcie pizzy
6. Uczestnik otrzymuje 1000zł za zjedzenie pizzy w regulaminowym czasie
7. Uczestnik może otrzymać dodatkowe 700 zł za pobicie aktualnego rekordu, który znajduje się na naszej stronie internetowej
8. Regulaminowy czas przerwy przed wręczeniem nagrody za zjedzenie pizzy wynosi maksymalnie 5 minut
9. Pizzy nie wolno polewać sosami, oliwami, mlekiem, śmietaną oraz innymi substancjami
10. Pizzy nie wolno schładzać żadnymi urządzeniami elektrycznymi oraz wiatrakami
11. Dozwolona jest wymiana trzech składników na pizzy
12. Dostępna jest pizza dla wegetarian
13. Niedozwolone jest popijanie w trakcie wyzwania
14. Uczestnicy w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających będą wykluczani z udziału w wyzwaniu
15. Maksymalny czas oczekiwania na Uczestnika to 10 minut po wyznaczonej godzinie wyzwania. Po upływie tego Pizzeria Al Forno zastrzega sobie prawo do odwołania wyzwania Uczestnika oraz zachowania zadatku wynoszącego 70 zł
16. Uczestnik proszony jest o przybycie maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem wyzwania
17. Uczestnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na bezpłatną publikację wizerunku w social mediach
18. Pobieramy opłatę w wysokości 70 zł za uczestnictwo w wyzwaniu, która zostanie zwrócona w przypadku wygranej
19. Zapisy przyjmujemy wyłącznie przez dedykowaną stronę internetową
20. Zapis uznaje się za ważny w momencie skutecznego uiszczenia opłaty
21. Uczestnik zapisuję się na wyzwanie uprzednio wybierając z kalendarza na stronie odpowiedni format wyzwania tj. Wyzwanie Classic lub Wyzwanie Koło Al Forno
22. Przyjmujemy tylko zapisy pojedyncze
23. Wyzwania odbywają się w dni i godziny opisane na podstronie wyzwania oraz w terminarzu

Obowiązują wszystkie zasady z Wyzwania Classic (za wyjątkiem zakazu popijania oraz polewania sosami – te zasady są uregulowane w dziale “Opis pól na Kole Al Forno") oraz poniższe:

1. Uczestnik może zakręcić Kołem Al Forno maksymalnie cztery razy, za każdym razem energicznym ruchem
2. Pierwsze zakręcenie kołem jest obowiązkowe i darmowe – należy je wykonać podczas regulaminowych 5 minut odliczania podczas stygnięcia pizzy, trzy następne odejmują od nagrody każdorazowo 100 zł 
3. Pozostałe (3) kręcenia są dobrowolne i decyduje o nich Uczestnik
4. Podczas kręcenia kołem Al Forno, czas regulaminowy nie zatrzymuję się
5. Uczestnik biorąc udział w wyzwaniu Koła Al Forno, startuje z kwotą 1000 zł, która jest pomniejszana, bądź powiększana w zależności od wylosowanego pola na kole
6. W formacie Koła Al Forno nie jest przewidziana dodatkowa nagroda za rekord, gdyż nie jest zapisywany w tym formacie wyzwania.

OPIS PÓL NA KOLE

Dodatkowy czas – zostaje doliczone 3 minuty dla Uczestnika do regulaminowego czasu wyzwania wynoszącego 30 minut
Chat decyduje – Uczestnik zdany jest na łaskę widzów transmisji online na YouTube, chat będzie głosował w ankiecie i podejmował decyzję co do dalszych losów Uczestnika. Opcje do wyboru:

– natychmiastowe zakończenie wyzwania co skutkuje przegraną
– zakręć ponownie
– wygrana powiększona o 200 zł
– 2 minuty przerwy dla Uczestnika
– minus 50% wygranej kwoty
– nasz autorski sos Scorpion Sting jako upominek
– minus 7 minut czasu wyzwania

Opcje do wyboru mogą się różnić podczas wyzwań oraz ulec zmianie w przyszłości. Opcja ta jest dostępna jednorazowo z racji ograniczeń technicznych ankiet platformy YouTube. Losowanie kart do “Chat Decyduje" następuje przed podaniem pizzy na stół. Uczestnik musi obowiązkowo wylosować 2 spośród 7 kart.  Uczestnik dowiaduje się o tym jakie karty wylosował dopiero w momencie kiedy wylosuje pole “Chat Decyduje" na Kole Al Forno. Chat decyduje między 2 wariantami, które wylosował Uczestnik na początku wyzwania.W przypadku ponownego wylosowania pola “Chat Decyduje" Uczestnik kręci kołem jeszcze raz.
Jeden kawałek mniej – Uczestnikowi zostaje odjęty jeden kawałek z pizzy
Większa wygrana – Uczestnik otrzymuje dodatkowo 200zł do puli wygranej
Szklanka mleka – Uczestnik otrzymuje odmierzoną ilość 200ml mleka 3,2%, którą po wylosowaniu może wykorzystać w dowolnym momencie wyzwania, a gdy to zrobi – musi ją wypić w całości
Mniej czasu – Uczestnikowi zostają odjęte 5 minut z regulaminowego czasu wyzwania wynoszącego 30 minut.
Sos do pizzy – Uczestnik otrzymuje sos 50ml – do wyboru: czosnkowy, pomidorowy, ketchup, który może wykorzystać w dowolnym momencie, a gdy to zrobi – musi go wykorzystać w całości
Puste pole – Uczestnik wylosował pusty los i musi kontynuować wyzwanie.

Niezależnie od wyboru formatu „Wyzwania Ostrości" Uczestnik może odebrać nagrodę tylko raz.

Pizza w momencie rozpoczęcia Wyzwania Ostrości" staje się własnością Uczestnika. Od tego momentu Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku spożycia tej pizzy przez niego oraz osoby trzecie. W przypadku gdy Uczestnik zdecyduje się na zabranie pizzy po ukończeniu wyzwania na wynos, Pizzeria Al Forno nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jej spożycia przez osoby trzecie oraz Uczestnika.

Pizzeria Al Forno zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu bez podawania przyczyny.