Regulamin wyzwania

> W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z Uczestnikiem co jest równoznaczne z niepotwierdzeniem obecności na wyzwaniu, zastrzegamy sobie prawo do anulowania go <

⦁ Sos do pizzy ma 5mln SHU
⦁ Średnica pizzy wynosi 45cm
⦁ Czas na zjedzenie pizzy to 30 minut – w tym czasie trzeba zjeść całą pizzę tj. «włożyć pokarm do ust, pogryźć go i połknąć»
⦁ Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat
⦁ Uczestnik otrzymuje 5 minut na ostygnięcie pizzy
⦁ Uczestnik otrzymuje 1000zł za zjedzenie pizzy w regulaminowym czasie
⦁ Uczestnik może otrzymać dodatkowe 800 zł za pobicie aktualnego rekordu, który znajduje się na naszej stronie internetowej
⦁ Regulaminowy czas przerwy przed wręczeniem nagrody za zjedzenie pizzy wynosi maksymalnie 5 minut
⦁ Pizzy nie wolno polewać sosami, oliwami, mlekiem, śmietaną oraz innymi substancjami
⦁ Pizzy nie wolno schładzać żadnymi urządzeniami elektrycznymi oraz wiatrakami
⦁ Dozwolona jest wymiana trzech składników na pizzy
⦁ Dostępna jest pizza dla wegetarian
⦁ Niedozwolone jest popijanie w trakcie wyzwania
⦁ Uczestnicy w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających będą wykluczani z udziału w wyzwaniu
⦁ Maksymalny czas oczekiwania na Uczestnika to 10 minut po wyznaczonej godzinie wyzwania. Po upływie tego Pizzeria Al Forno zastrzega sobie prawo do odwołania wyzwania Uczestnika oraz zachowania zadatku wynoszącego 80 zł
⦁ Uczestnik proszony jest o przybycie maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem wyzwania
⦁ Uczestnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na bezpłatną publikację wizerunku w social mediach
⦁ Pobieramy zadatek w wysokości 80 zł za uczestnictwo w wyzwaniu, który nie jest zwracany w przypadku wygranej
⦁ Zapisy przyjmujemy wyłącznie przez dedykowaną stronę internetową
⦁ Zapis uznaje się za ważny w momencie skutecznego uiszczenia opłaty
⦁ Uczestnik zapisuję się na wyzwanie uprzednio wybierając z kalendarza na stronie odpowiedni format wyzwania tj. Wyzwanie Klasyczne lub Wyzwanie Koło Al Forno
⦁ Przyjmujemy tylko zapisy pojedyncze
⦁ Wyzwania odbywają się w dni i godziny opisane na podstronie wyzwania oraz w terminarzu

⦁ Sos do pizzy ma 5mln SHU
⦁ Średnica pizzy wynosi 45cm
⦁ Czas na zjedzenie pizzy to 30 minut – w tym czasie trzeba zjeść całą pizzę tj. «włożyć pokarm do ust, pogryźć go i połknąć»
⦁ Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat
⦁ Uczestnik otrzymuje 5 minut na ostygnięcie pizzy
⦁ Uczestnik otrzymuje 1000zł za zjedzenie pizzy w regulaminowym czasie
⦁ Uczestnik może otrzymać dodatkowe 800 zł za pobicie aktualnego rekordu, który znajduje się na naszej stronie internetowej
⦁ Regulaminowy czas przerwy przed wręczeniem nagrody za zjedzenie pizzy wynosi maksymalnie 5 minut
⦁ Pizzy nie wolno polewać sosami, oliwami, mlekiem, śmietaną oraz innymi substancjami
⦁ Pizzy nie wolno schładzać żadnymi urządzeniami elektrycznymi oraz wiatrakami
⦁ Dozwolona jest wymiana trzech składników na pizzy
⦁ Dostępna jest pizza dla wegetarian
⦁ Niedozwolone jest popijanie w trakcie wyzwania
⦁ Uczestnicy w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających będą wykluczani z udziału w wyzwaniu
⦁ Maksymalny czas oczekiwania na Uczestnika to 10 minut po wyznaczonej godzinie wyzwania. Po upływie tego Pizzeria Al Forno zastrzega sobie prawo do odwołania wyzwania Uczestnika oraz zachowania zadatku wynoszącego 80 zł
⦁ Uczestnik proszony jest o przybycie maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem wyzwania
⦁ Uczestnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na bezpłatną publikację wizerunku w social mediach
⦁ Pobieramy zadatek w wysokości 80 zł za uczestnictwo w wyzwaniu, który nie jest zwracany w przypadku wygranej
⦁ Zapisy przyjmujemy wyłącznie przez dedykowaną stronę internetową
⦁ Zapis uznaje się za ważny w momencie skutecznego uiszczenia opłaty
⦁ Uczestnik zapisuję się na wyzwanie uprzednio wybierając z kalendarza na stronie odpowiedni format wyzwania tj. Wyzwanie Klasyczne lub Wyzwanie Koło Al Forno
⦁ Przyjmujemy tylko zapisy pojedyncze
⦁ Wyzwania odbywają się w dni i godziny opisane na podstronie wyzwania oraz w terminarzu

Obowiązują wszystkie zasady z Formatu Klasycznego oraz poniższe (za wyjątkiem zakazu popijania – ta zasada jest uregulowana w dziale “Opis pól na Kole Al Forno")

⦁ Uczestnik biorąc udział wwyzwaniu Koła Al Forno, startuje z kwotą 1000zł, która jest pomniejszana, bądź powiększana w zależności od wylosowanego pola na kole
⦁ W Formacie Koło Al Forno nie jest przewidziana dodatkowa nagroda za rekord, gdyż nie jest zapisywany w tym formacie wyzwania
⦁ Uczestnik może zakręcić Kołem Al Forno maksymalnie cztery razy, za każdym razem energicznym ruchem
⦁ Każde kręcenie odejmuje od nagrody każdorazowo po 100zł, za wyjątkiem zjedzenia pierwszego kawałka w czasie mniejszym niż 30 sekund – w tej sytuacji Uczestnikowi przysługuje darmowe kręcenie


⦁ 250 ml mleka – Uczestnik ma możliwość wylosowania go na jednym podwójnym polu. Po wylosowaniu Uczestnik otrzymuje odmierzoną ilość 250ml mleka 3,2%, które może wykorzystać w dowolnym momencie wypijając je w całości
⦁ +200 zł –  dodaje 200 zł do aktualnej nagrody
⦁ -200 zł – odejmuje 200 zł z aktualnej nagrody
⦁ +100 zł – dodaje 100 zł do aktualnej nagrody
⦁ -100 zł – odejmuje 100 zł z aktualnej nagrody
⦁ +5 minut – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 5 minut czasu do regulaminowego czasu wyzwania wynoszącego 30 minut
⦁ -5 minut – Uczestnik traci 5 minut czasu z regulaminowego czasu wyzwania wynoszącego 30 minut

Niezależnie od wyboru formatu „Wyzwania Ostrości" Uczestnik może odebrać nagrodę tylko raz.

Pizza w momencie rozpoczęcia Wyzwania Ostrości" staje się własnością Uczestnika. Od tego momentu Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku spożycia tej pizzy przez niego oraz osoby trzecie. W przypadku gdy Uczestnik zdecyduje się na zabranie pizzy po ukończeniu wyzwania na wynos, Pizzeria Al Forno nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jej spożycia przez osoby trzecie oraz Uczestnika.

§ Pizzeria Al Forno zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu bez podawania przyczyny.

Obowiązują wszystkie zasady z Formatu Klasycznego oraz poniższe (za wyjątkiem zakazu popijania – ta zasada jest uregulowana w dziale “Opis pól na Kole Al Forno")

⦁ Uczestnik biorąc udział w wyzwaniu Koła Al Forno, startuje z kwotą 1000zł, która jest pomniejszana, bądź powiększana w zależności od wylosowanego pola na kole
⦁ W Formacie Koło Al Forno nie jest przewidziana dodatkowa nagroda za rekord, gdyż nie jest zapisywany w tym formacie wyzwania
⦁ Uczestnik może zakręcić Kołem Al Forno maksymalnie cztery razy, za każdym razem energicznym ruchem
⦁ Każde kręcenie odejmuje od nagrody każdorazowo po 100zł, za wyjątkiem zjedzenia pierwszego kawałka w czasie mniejszym niż 30 sekund – w tej sytuacji Uczestnikowi przysługuje darmowe kręcenie
⦁ Podczas kręcenia kołem Al Forno, czas regulaminowy nie zatrzymuję się


⦁ 250 ml mleka – Uczestnik ma możliwość wylosowania go na jednym podwójnym polu. Po wylosowaniu Uczestnik otrzymuje odmierzoną ilość 250ml mleka 3,2%, które może wykorzystać w dowolnym momencie wypijając je w całości
⦁ +200 zł –  dodaje 200 zł do aktualnej nagrody
⦁ -200 zł – odejmuje 200 zł z aktualnej nagrody
⦁ +100 zł – dodaje 100 zł do aktualnej nagrody
⦁ -100 zł – odejmuje 100 zł z aktualnej nagrody
⦁ +5 minut – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 5 minut czasu do regulaminowego czasu wyzwania wynoszącego 30 minut
⦁ -5 minut – Uczestnik traci 5 minut czasu z regulaminowego czasu wyzwania wynoszącego 30 minut

Niezależnie od wyboru formatu „Wyzwania Ostrości" Uczestnik może odebrać nagrodę tylko raz.

Pizza w momencie rozpoczęcia Wyzwania Ostrości" staje się własnością Uczestnika. Od tego momentu Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku spożycia tej pizzy przez niego oraz osoby trzecie. W przypadku gdy Uczestnik zdecyduje się na zabranie pizzy po ukończeniu wyzwania na wynos, Pizzeria Al Forno nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jej spożycia przez osoby trzecie oraz Uczestnika.

§ Pizzeria Al Forno zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu bez podawania przyczyny.